PFA smola i filma

PFA je smola perfluoralkoksi kopolimera dostupna u peleti ili prahu. PFA kombinira lakoću obrade konvencionalnih termoplastičnih smola s izvrsnim svojstvima politetrafluoroetilena (PTFE).


Proizvodi proizvedeni od PFA mogu ponuditi kontinuirane temperature rada do 260 ° C (500 ° F). Štoviše, PFA pruža vrhunsku otpornost na puzanje pri visokim temperaturama, izvrsnoj otpornosti na nisku temperaturu i izvanrednom otpornosti na plamen.

PFA fluoroplastične smole obrađuju se uobičajenim postupcima ekstruzije taline i injekcijskim, kompresijskim, rotacijskim, prijenosnim i procesima puhanja. Visoka čvrstoća taline i stabilnost topline tih smola omogućuju upotrebu relativno velikih otvora za kalup i tehnika povlačenja visokih temperatura, što povećava brzinu prerade. Preporuča se mazalica za ubrizgavanje vijaka. Metali otporni na koroziju trebaju se koristiti u dodiru s rastaljenom smolom. Dugi brizgaljki ekstrudera, u odnosu na promjer, koriste se tako da osiguraju vrijeme zadržavanja za zagrijavanje smole na 316 ° do 427 ° C (600 ° do 800 ° F).