Svojstva PFA cijevi od PFA smola


Svojstva PFA cijevi od PFA smola


Kombinirajući najbolje od PTFE-a i FEP-a, PFA je razvijen krajem 1960-ih kao odgovor na potrebu za kemijskom smolom i temperaturama bliže PTFE-u, ali smola koja bi zadržala konvencionalnu procesabilnost FEP-a.

Dok je nešto skuplje, PFA cijevi nosi niz poboljšanja u odnosu na druge vrste fluoropolimernih cijevi. Modifikator koji se koristi u PFA smolama rezultira istom maksimalnom temperaturom upotrebe i inertnošću kemikalije kao PTFE (500 F). Cjevovod PFA također ima veće radne tlakove od FEP i PTFE.

I za razliku od FEP-a, PFA kemija posuđuje vrlo nisku off-plin, što rezultira visokom čistoćom koja je pogodna za farmaceutske, laboratorijske i primjere uzorkovanja; Vrlo visoke čistoće pogodne su za poluvodičke primjene. U vrlo agresivnim industrijskim okruženjima, kao što su fluorovodične i dušične kiseline pri 250 F, poželjna je PFA cijev i dokazano je da daje dug životni vijek.