Što je fluoropolimeri?

Što je fluoro polimeri?

 

Fluoro polimer je organski spoj koji se sastoji od fluora i atoma ugljika, ali također može sadržavati kisik ili vodik. Atomi se drže zajedno vezama kako bi se oblikovali monomeri kao što je tetrafluoretilen (TFE). Kada se monomer polimerizira, oni se oblikuju u dugačke lance na koje TFE postaje politetrafluoroetilen (PTFE). Fluorni polimeri mogu biti potpuno fluorirani ili djelomično fluorirani.

 

1. U potpunosti su FLUORINIRANI

A. PTFE (POLITETRAFLUOROETHILEN)

B. PFA (PERFLUOROALKOXY)

C. FEP (FLUORINIRANI ETILENE PROPILEN)

 

2. Djelomično FLUORINATED

A. ETFE (ETILENA TETRAFLUOROETILENE POLIMER)

B. ECTFE (ETILEN KLOROTRIFLUORO ETILEN POLIMER)

C. PVDF (POLI VINILIDENNI FLUORID)

 

PTFE AT GLANCE

1.png


PTFE Kao što možete vidjeti na slici iznad, svi ugljikovi atomi su okruženi atomima fluora. Opet, snažna veza ugljik-fluor dovodi do visoke kemijske otpornosti ovog materijala.

 

2.png