Što je PFA

Perfluoroalkoksi alkani ili PFA su fluorpolimeri . Oni su kopolimeri tetrafluoroetilena (CF) i perfluoro etera (CFORf, gdje Rf je perfluorirana skupina kao što je trifluorometil (CF)). U pogledu njihovih svojstava, ovi su polimeri slični politetrafluoretilenu (PTFE). Velika razlika je u tome što alkoksi supstituenti dopuštaju da se polimer preradi. Na molekularnoj razini, PFA ima manju duljinu lanca i veći zgušnjavanje lanaca od ostalih fluoropolimera. Sadrži i atom kisika na granama. To rezultira materijalom koji je proziraniji i ima poboljšani protok, otpornost na puzanje i toplinsku stabilnost blizu ili iznad PTFE. Slične osobine za preradu dobivene su u fluoriranom etilen propilenu (FEP), kopolimeru tetrafluoroetilena i heksafluoropropilena .